ویلا جنگلی

دوبلکس مدرن کلید نخورده داخل شهرک منطقه ونوش با سند تکبرگ
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


1 میلیارد و 200 میلیون تومان

مساحت زمین: 350 متر

مساحت زیربنا: 300 متر 4 خواب کامل مستر

دوبلکس سوپرلوکس مدرن داخل شهرک نزدیک ساحل

فروش ویلا فلت داخل شهرک منطقه سیسنگان نزدیک ساحل
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


320 میلیون تومان

مساحت زمین: 220 متر

مساحت زیربنا: 100 متر 2 خوابه

دوبلکس شخصی ساز منطقه رویان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


500 میلیون تومان

مساحت زمین: 345 متر

مساحت زیربنا: 180 متر 2 خوابهَ

ویلا دوبلکس مدرن داخل شهرک منطقه رویان با سونا خشک
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


1 میلیارد و 500 میلیون تومان

مساحت زمین: 700 متر

مساحت زیربنا: 270 متر 4 خواب کامل مستر

دوبلکس سوپر لوکس مدرن با سونا خشک و ..

فروش ویلا شخصی ساز منطقه سیسنگان با سند
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


280 میلیون تومان

مساحت زمین: 300 متر

مساحت زیربنا: 150 متر

نیم پیلوت سند دار منطقه سیسنگان

دوبلکس شهرکی استخردار منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


500 میلیون تومان

مساحت زمین: 500 متر

مساحت زیربنا: 200 متر 3 خواب با مستر

دوبلکس نوساز شهرکی با نگهبانی 24 ساعته، استخر سرپوشیده، انشعابات کامل نصب، ویو ابدی دریا و جنگل، فاصله با ساحل کمتر از 3 دقبقه

 

تریبلکس کلید نخورده شهرکی سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


550 میلیون تومان

مساحت زمین: 300 متر

مساحت زیربنا: 210 متر 3 خواب کامل مستر

تریبلکس کلید نخورده شهرکی با حدود 95% کار اجرایی انجام شده داخل شهرک در منطقه سیسنگان

دوبلکس نوساز مستقل منطقه رویان وازیوار
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


420 میلیون تومان

مساحت زمین: 260 متر

مساحت زیربنا: 210 متر 3 خواب با مستر

دوبلکس نوساز مستقل، انشعابات کامل نصب، شوفاژ روشن، نزدیک ساحل

فروش ویلا قدیمی داخل شهرک برند منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


550 میلیون تومان

مساحت زمین: 650 متر

مساحت زیربنا: 120 متر 2 خواب

ویلا 20 سال ساخت قابل استفاده داخل یکی از شهرک های برند منطقه سیسنگان با فاصله حدود 300 متری ساحل و 200 میلیون زیر قیمت کارشناسی با سند شش دانگ

دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده داخل مجتمع منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


1 میلیارد تومان

مساحت زمین: 500 متر

مساحت زیربنا: 330 متر 4 خواب کامل مستر

دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده، داخل مجتمع

سند تکبرگ

دوبلکس سوپر لوکس استخردار شهرکی بافت شهر نور
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


1 میلیارد و 650 میلیون تومان

مساحت زمین: 1050 متر

مساحت زیربنا: 360 متر 3 خواب با مستر

دوبلکس سوپرلوکس کلیدنخورده استخردار جکوزی، داخل شهرک، سند تکبرگ، حیاط سازی بسیار زیبا با آبنما و آلاچیق

فلت نوساز کلید نخورده شخصی ساز منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


220 میلیون تومان

مساحت زمین: 220 متر

مساحت زیربنا: 100 متر 2 خواب

فلت نوساز کلید نخورده شخصی ساز منطقه سیسنگان

دوبلکس نوساز شخصی ساز منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


530 میلیون تومان

مساحت زمین: 270 متر

مساحت زیربنا: 220 متر 4 خواب با مستر

دوبلکس نوساز کلید نخورده شخصی ساز، منطقه سیسنگان، گرمایش شوفاژ، انشعابات کامل نصب

نزدیک ساحل

دوبلکس سوپر لوکس کلید نخورده شهرکی منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


970 میلیون تومان

مساحت زمین: 500 متر

مساحت زیربنا: 350 متر 4 خواب کامل مستر

دوبلکس سوپر لوکس کلید نخورده، داخل شهرک، متریال درجه یک، نما ترکیبی، گرمایش شوفاژ

نزدیک ساحل

دوبلکس نوساز کلید نخورده شخصی ساز استخردار با سند تکبرگ منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


900 میلیون تومان

مساحت زمین: 480 متر

مساحت زیربنا: 270 متر 4 خواب کامل مستر

دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده شخصی ساز، استخردار، شخصی ساز، گرمایش شوفاژ، حیاط سازی بسیار زیبا با آبنما

سند تکبرگ

نزدیک ساحل

دوبلکس نوساز شخصی ساز منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


325 میلیون تومان

مساحت زمین: 200 متر

مساحت زیربنا: 150 متر 3 خواب با مستر

دوبلکس نوساز کلید نخورده شخصی ساز منطقه سیسنگان

فلت نوساز کلید نخورده داخل شهرک منظقه سیسنگان ثبت نام سند
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


320 میلیون تومان

مساحت زمین: 270 متر

مساحت زیربنا: 140 متر 3 خواب با مستر

فلت نوساز کلید نخورده داخل شهرک منطقه سیسنگان

دوبلکس نوساز کلید نخورده داخل شهرک  منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


790 میلیون تومان

مساحت زمین: 350 متر

مساحت زیربنا: 260 متر 4 خواب کامل مستر

دوبلکس نوساز کلید نخورده داخل شهرک در منطقه سیسنگان نوشهر

دوبلکس نوساز منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


360 میلیون تومان

مساحت زمین: 300 متر

مساحت زیربنا: 200 متر 3 خوابه

دوبلکس نوساز منطقه سیسنگان، انشعابات کامل نصب، نزدیک ساحل

ویلا باغ شخصی ساز منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


1 میلیارد و 450 میلیون تومان

مساحت زمین: 2360 متر

مساحت زیربنا: 180 متر 2 خواب

ویلا باغ لاکچری منطقه سیسنگان نزدیک ساحل

دوبلکس نوساز کلید نخورده منطقه سیسنگان
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


295 میلیون تومان

مساحت زمین: 230 متر

مساحت زیربنا: 140 متر 2 خواب

دوبلکس نوساز کلید نخورده، منطقه سیسنگان، انشعابات نصب، نزدیک ساحل

فلت نوساز منطقه نور
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


300 میلیون تومان

مساحت زمین: 500 متر

مساحت زیربنا: 140 متر 2 خوابه

فلت نوساز، منطقه نور

دوبلکس نوساز منطقه ییلاق رویان با سند تکبرگ
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


600 میلیون تومان

مساحت زمین: 510 متر

مساحت زیربنا: 180 متر 3 خوابه

 


برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


450 میلیون تومان

مساحت زمین: 250 متر

مساحت زیربنا: 200 متر 3 خوابه

دوبلکس نوساز کلید نخورده، داخل شهرک، انشعابات کامل نصب

دوبلکس شخصی ساز داخل بافت شهر نور با سند تکبرگ
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


250 میلیون تومان

مساحت زمین: 140 متر

مساحت زیربنا: 110 متر 2 خواب

دارای 17 میلیون تومان وام مسکن، شخصی ساز داخل بافت شهری نور

ویلا دوبلکس کلیدنخورده شخصی ساز داخل مجتمع
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


270 میلیون تومان

مساحت زمین:300 متر

مساحت بنا:150متر، 2 خوابه، 1خواب مستر

شرایط پرداخت:نقد واقساط

سند شورایی

 

دوبلکس نوساز داخل مجتمع منطقه وازیوار
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید

فروخته شد

265 میلیون تومان

مساحت زمین: 240 متر

مساحت زیربنا: 140 متر 2 خوابه

دوبلکس نوساز داخل مجتمع، آدرس خور عالی

فاصله با ساحل 400 متر

نقد و اقساط توافقی

دوبلکس نوسازداخل شهرک منطقه رویان باسند تکبرگ
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


580 میلیون تومان

مساحت زمین: 400 متر

مساحت زیربنا: 300 متر 4 خواب با مستر

دوبلکس نوساز، داخل شهرک، گرمایش موتورخانه

نقد و اقساط توافقی

سند شش دانگ

دوبلکس نوساز کلید نخورده شخصی ساز منطقه ونوش
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید


400 میلیون تومان

مساحت زمین: 230 متر

مساحت زیربنا: 202 متر 2 خواب کامل مستر

دوبلکس نوساز کلید نخورده شخصی ساز، گرمایش شوفاژ، نما ترکیبی

دوبلکس کلید نخورده شخصی ساز سنددار منطقه ونوش
برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک نمایید

فروخته شد

460 میلیون تومان

مساحت زمین: 280 متر

مساحت زیربنا: 220 متر 3 خواب با مستر

دوبلکس کلید نخورده شخصی ساز، استفاده شده از متریال درجه یک، چشم انداز بینظیر، مکانی دنج و آرام، نزدیک ساحل

نقد و اقساط توافقی

سند تکبرگ

صفحه1 از18
بالا
close
Ads