آخرین ملک های ثبت شده

cache/resized/2dd128699421e0c88aa039c585adf20a.jpg
مساحت زمین: 920 متر مساحت زیربنا: 810 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس مدرن، فول فرنیش، ...
cache/resized/5eeb92434a7a94a4628d3aae52a28d26.jpg
مساحت زمین: 170 متر مساحت زیربنا: 130 متر 2 خواب با مستر دوبلکس کلید نخورده، نزدیک ساحل، نما ...
cache/resized/eb90e53cdf12e4ed36a05e45a400d9eb.jpg
مساحت زمین : 210 متر مساحت بنا : 110 متر 2 خواب با مستر ویلا همکف در بهترین نقطه رویان ، ویو ...
cache/resized/b6b03034e7990cd97bcb47f3204c5e96.jpg
مساحت زمین : 230 متر مساحت زیربنا :110 متر 2 خواب با مستر ویلا همکف در مکانی دنج و تهرانی ...
cache/resized/44d6f8a177689f9ffd8e963e68a44205.jpg
مساحت زمین : 300 متر مساحت زیربنا : 220 متر 3 خواب کامل مستر دوبلکس کلید نخورده داخل شهرک با ...
cache/resized/6d72130adf0c1ba05bd0823da35c1688.jpg
مساحت زمین: 550 متر مساحت زیربنا : 220 متر 4 خواب با مستر دوبلکس فول فرنیش داخل شهرک با ...
cache/resized/dffdb1cfd0641698d868ed837bbaade5.jpg
مساحت زمین: 800 متر مساحت زیربنا: 330 متر 3 خواب با مستر دوبلکس سوپرلوکس نوساز، داخل شهرک، ...
cache/resized/ad282a3efff6daeb454d88deb90fc5e2.jpg
مساحت زمین: 375 متر مساحت زیربنا: 160 متر 2خواب با مستر دوبلکس فول فرنیش شهرکی، حیاط سازی ...
cache/resized/771dc6beeacc37e820cb2d9fa550ec9e.jpg
مساحت زمین: 600 متر مساحت زیربنا: 500 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس لاکچری، با استخر ...
cache/resized/5e16796e3a9f161d3ecd9db8521228ca.jpg
مساحت زمین: 330 متر مساحت زیربنا: 290 متر 4 خواب با 3 خواب مستر دوبلکس کلید نخورده داخل شهرک ...
cache/resized/58069ba59fb9fa5288f9795eebf2846b.jpg
مساحت زمین: 300 متر مساحت زیربنا: 280 متر 4 خواب با مستر دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده، 2 سالن ...
cache/resized/25ba74d2f9d7aeea907f35607ab77a77.jpg
مساحت زمین: 700 متر مساحت زیربنا: 430 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده ...
cache/resized/c39ab3748926d1bf8db11c7ded209f8f.jpg
مساحت زمین: 760 متر مساحت زیربنا: 550 متر 6 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده لاکچری ...
cache/resized/255aa486a89dfa7da2d4eb12fb1a3da0.jpg
مساحت زمین: 600 متر مساحت زیربنا: 500 متر 4 خواب با مستر تریبکس سوپرلوکس کلید نخورده لاکچری، ...
cache/resized/1225f57a4062c52614108bda3245ae87.jpg
مساحت زمین: 5530 متر مساحت زیربنا: 550 متر 4 خواب ساختمان اصلی مساحت زیربنا: 145 متر 2 خواب ...
cache/resized/361bd30dde435bd516e0ce90dd73edce.jpg
مساحت زمین: 700 متر مساحت زیربنا: 740 متر 4 خواب با مستر فورلکس نوساز لاکچری، فول فرنیش، ...
cache/resized/6860319ad487c5abffc41aa7cf2afa97.jpg
مساحت زمین: 380 متر مساحت زیربنا: 330 متر 3 خواب  با مستر دوبلکس نوساز سوپرلوکس، فول ...
cache/resized/b73074a509b2124d2cbcd5fff1692615.jpg
مساحت زمین: 500 متر مساحت زیربنا: 200 متر 3 خواب کامل مستر دوبلکس نوساز، فول فرنیش، کولر ...
cache/resized/7ec1fee9f4596fb74c6211b22857ce44.jpg
مساحت زمین: 430 متر مساحت زیربنا: 370 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپر لوکس کلید نخورده، داخل ...
cache/resized/3ea7b89e7b2fe4c6d771a7ee86faa90d.jpg
مساحت زمین: 375 متر مساحت زیربنا: 324 متر 4 خواب با مستر دوبلکس سوپر لوکس نوساز، فول فرنیش با ...
cache/resized/92ad92b7114fb65178e13b7ee8f7f0b1.jpg
مساحت زمین: 400 متر مساحت زیربنا: 650 متر 5 خواب کامل مستر تریبلکس سوپر لوکس کلید نخورده ...
cache/resized/38f707200090109450cf72a6991b0495.jpg
مساحت زمین: 290 متر مساحت زیربنا: 220 متر 3 خواب با مستر دوبلکس فول فرنیش با تمام امکانات ...
cache/resized/233c475bf8f9156b60b46b7165525731.jpg
مساحت زمین: 238 متر مساحت زیربنا: 160 متر 2 خواب با مستر دوبلکس فول فرنیش
cache/resized/33993dbd314eced149e3db3f3be93aa7.jpg
مساحت زمین: 220 متر مساحت زیربنا: 160 متر 3 خواب دوبلکس نوساز شخصی ساز، نما ترکیبی نقد و ...
cache/resized/d9b077dfe1af93998a3e05bd2f04901a.jpg
مساحت زمین: 525 متر مساحت زیربنا: 380 متر 5 خواب با مستر تریبلکس سوپرلوکس کلیدنخورده شهرکی، ...
cache/resized/5617bb051d80906d8e6e0eead5e079c2.jpg
مساحت زمین: 420 متر مساحت زیربنا: 430 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده، ...
cache/resized/f4927d13ea2490a5f7ed4835e670d9a1.jpg
مساحت زمین : 800 متر مساحت زیربنا: 300 متر 3 خواب با مستر دوبلکس سوپرلوکس نوساز فول فرنیش، ...
cache/resized/393839c2e5633125fda49df17e54e6e1.jpg
مساحت زمین: 340 متر مساحت زیربنا: 220 متر 3 خواب کامل مستر دوبلکس نوساز شخصی ساز نقد و ...
بالا
close
Ads