آخرین ملک های ثبت شده

cache/resized/f277387670de792a91a064d6384c9f06.jpg
مساحت زمین: 170 متر مساحت زیربنا: 130 متر 2 خواب با مستر دوبلکس کلید نخورده، نزدیک ساحل، نما ...
cache/resized/49be5cbd7a7296517f6b2afbb667fd9f.jpg
مساحت زمین : 210 متر مساحت بنا : 110 متر 2 خواب با مستر ویلا همکف در بهترین نقطه رویان ، ویو ...
cache/resized/15a5a2574619addcb8a85e60d685d093.jpg
مساحت زمین : 230 متر مساحت زیربنا :110 متر 2 خواب با مستر ویلا همکف در مکانی دنج و تهرانی ...
cache/resized/722d427503c2381763a7459729806867.jpg
مساحت زمین : 300 متر مساحت زیربنا : 220 متر 3 خواب کامل مستر دوبلکس کلید نخورده داخل شهرک با ...
cache/resized/f020e8cd2f30d834fb4f58a29fbaf5da.jpg
مساحت زمین: 800 متر مساحت زیربنا: 330 متر 3 خواب با مستر دوبلکس سوپرلوکس نوساز، داخل شهرک، ...
cache/resized/342d484c84f6c61cd06c835624f12964.jpg
مساحت زمین: 375 متر مساحت زیربنا: 160 متر 2خواب با مستر دوبلکس فول فرنیش شهرکی، حیاط سازی ...
cache/resized/ca7b747532ecc05d4e4a7ba91fcb3900.jpg
مساحت زمین: 600 متر مساحت زیربنا: 500 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس لاکچری، با استخر ...
cache/resized/5810d83f2b13ecf6bcf99c116b35b24c.jpg
مساحت زمین: 330 متر مساحت زیربنا: 290 متر 4 خواب با 3 خواب مستر دوبلکس کلید نخورده داخل شهرک ...
cache/resized/3bb1294fc7e817375d688c9b02934755.jpg
مساحت زمین: 700 متر مساحت زیربنا: 430 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده ...
cache/resized/8e68ece0cae55029979a413c358f9150.jpg
مساحت زمین: 760 متر مساحت زیربنا: 550 متر 6 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده لاکچری ...
cache/resized/3cc9a7a545714df26e63a96ed9e5bbda.jpg
مساحت زمین: 600 متر مساحت زیربنا: 500 متر 4 خواب با مستر تریبکس سوپرلوکس کلید نخورده لاکچری، ...
cache/resized/47190aaf8af069a166cce1b6819c0b73.jpg
مساحت زمین: 5530 متر مساحت زیربنا: 550 متر 4 خواب ساختمان اصلی مساحت زیربنا: 145 متر 2 خواب ...
cache/resized/d6c438dd5d536a999f4157a8a9b73e57.jpg
مساحت زمین: 700 متر مساحت زیربنا: 740 متر 4 خواب با مستر فورلکس نوساز لاکچری، فول فرنیش، ...
cache/resized/1f075fcbe8684141396b9ee4db46a9d3.jpg
مساحت زمین: 380 متر مساحت زیربنا: 330 متر 3 خواب  با مستر دوبلکس نوساز سوپرلوکس، فول ...
cache/resized/3d8c9122253b94307817583d67bf3931.jpg
مساحت زمین: 500 متر مساحت زیربنا: 200 متر 3 خواب کامل مستر دوبلکس نوساز، فول فرنیش، کولر ...
cache/resized/e0bca6198f25c6e6ae01fbba5df7a63d.jpg
مساحت زمین: 430 متر مساحت زیربنا: 370 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپر لوکس کلید نخورده، داخل ...
cache/resized/90fb9008cde00de0b90423fe13fe25f6.jpg
مساحت زمین: 375 متر مساحت زیربنا: 324 متر 4 خواب با مستر دوبلکس سوپر لوکس نوساز، فول فرنیش با ...
cache/resized/ccd30f2fe8e6f681788c3b5096bb6399.jpg
مساحت زمین: 400 متر مساحت زیربنا: 650 متر 5 خواب کامل مستر تریبلکس سوپر لوکس کلید نخورده ...
cache/resized/b5d81a31e4c1f734814ee0e537e2e8c4.jpg
مساحت زمین: 290 متر مساحت زیربنا: 220 متر 3 خواب با مستر دوبلکس فول فرنیش با تمام امکانات ...
cache/resized/8ab2d95b08525205faed0ca03805740b.jpg
مساحت زمین: 238 متر مساحت زیربنا: 160 متر 2 خواب با مستر دوبلکس فول فرنیش
cache/resized/ac976d27fa6a4554ff541480e5e5be77.jpg
مساحت زمین: 220 متر مساحت زیربنا: 160 متر 3 خواب دوبلکس نوساز شخصی ساز، نما ترکیبی نقد و ...
cache/resized/d59873ee154939595505617a623866e0.jpg
مساحت زمین: 525 متر مساحت زیربنا: 380 متر 5 خواب با مستر تریبلکس سوپرلوکس کلیدنخورده شهرکی، ...
cache/resized/197532e56e5241a941653b9e2f04efb9.jpg
مساحت زمین: 420 متر مساحت زیربنا: 430 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس کلید نخورده، ...
cache/resized/0116cf12c41effda5214a130eac29525.jpg
مساحت زمین : 800 متر مساحت زیربنا: 300 متر 3 خواب با مستر دوبلکس سوپرلوکس نوساز فول فرنیش، ...
cache/resized/cf53fac89c39e89498f7e902b38257b7.jpg
مساحت زمین: 340 متر مساحت زیربنا: 220 متر 3 خواب کامل مستر دوبلکس نوساز شخصی ساز نقد و ...
cache/resized/01fee5315e069ffd1e6fc977e191e2e4.jpg
مساحت زمین: 270 متر مساحت زیربنا: 210 متر دوبلکس سوپرلوکس شخصی ساز کلید نخورده، حیاط سازی ...
cache/resized/32366c5b73d35900a93bdf47201cd7f5.jpg
مساحت زمین: 291 متر مساحت زیربنا: 135 متر 2 خواب با مستر دوبلکس نوساز شخصی ساز، منطقه شهری ...
cache/resized/cc487b62a3a19725a9057c645aecd46d.jpg
مساحت زمین: 800 متر مساحت زیربنا: 350 متر 4 خواب کامل مستر دوبلکس سوپرلوکس نوساز، فول فرنیش، ...
بالا
close
Ads